Telefon całodobowy:

601 732 075

Telefon całodobowy:

601 732 075

Telefon całodobowy 601-732-075

Krok po kroku

W przypadku śmierci bliskiej osoby

            Jeśli śmierć nastąpiła w DOMU w pierwszej kolejności należy wezwać pogotowie lub lekarza pierwszego kontaktu, który wystawi Kartę/Protokół Zgonu. Następnie, dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu 601-73-20-75 rodzina może zlecić przewóz osoby zmarłej zakładowi pogrzebowemu „Arka”. Nasz personel udzieli Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania związane z organizacją pogrzebu, określi dalsze kroki postępowania i przewiezie osobę zmarłą do chłodni.

            Jeśli zgon nastąpił w szpitalu, domu opieki lub w hospicjum, kartę zgonu wystawia dana placówka zdrowia. Jeżeli jednak zgon nastąpił poza szpitalem należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym w celu przewozu ciała do chłodni.

Udając się do biura pogrzebowego (adres w zakładce „kontakt”), należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:
• Kartę lub Protokół zgonu, wystawiony przez lekarza
• Dowód osobisty osoby zmarłej oraz jej współmałżonka lub któregoś z najbliższych krewnych
• Zaświadczenie z zakładu pracy lub ostatni odcinek emerytury lub renty, w przypadku, gdy zmarły był emerytem lub rencistą.

 

 

W celu bezgotówkowej organizacji spraw związanych z pochówkiem wymagane będą dodatkowe dokumenty:
• Legitymacja emeryta lub rencisty, lub zaświadczenie z zakładu pracy dla zmarłych posiadających ubezpieczenie emerytalno-rentowe
• Informacja o ubezpieczeniu emerytalno-rentowym osoby załatwiającej

 

 

W biurze ustalone zostaną szczegóły pochówku:
• Wybór trumny lub urny oraz przygotowanie odzieży, w której zostanie pochowana osoba zmarła
• Termin pogrzebu, a także termin ewentualnej kremacji i pożegnania
• Wybór cmentarza i miejsca na nim, a także określenie ceremoniału pogrzebu (obrządek religijny lub pogrzeb świecki)